Meny Stäng

Motivation- vad är det och hur kan vi påverka vår motivation?

Motivation-är du alltid motiverad? Troligtvis inte. Men hur kan vi påverka vår motivation? 

Vi kan dela upp motivation i inre och yttre motivation. Den yttre motivationen handlar ofta om bekräftelse eller belöningar medan den inre motivationen handlar om vårt egna val intresse och drivkraft. Så något som vi är intresserade av har vi antagligen större motivation för. 

Vi brukar också kunna känna större motivation om vi känner att vi har:

1. kompetens för det som vi ska göra

2. att vi har möjlighet att påverka och bestämma

3. att vi har samhörighet med andra.

Så har vi dessa tre så har vi fina möjligheter att skapa förutsättningar för vår motivation 🙂

Allt gott!

Jennie