Meny Stäng

21-42 minuter per dag- vad handlar det om?

21-42 minuter per dag- det är rekommendationerna från WHO och Folkhälsomyndigheten om hur mycket fysisk aktivitet vi bör få till under en vecka. Vi behöver komma upp i puls 150 minuter – 300 minuter per vecka och  göra styrketräning två gånger per vecka.

Rekommendationer för vuxna

18–64 år

Regelbunden fysisk aktivitet

Alla vuxna bör vara fysiskt aktiva under veckan, både vardagar och helger.

Minska stillasittande

Vuxna bör begränsa den tid som de tillbringar med att sitta stilla. Långa perioder av stillasittande bör brytas av och ersättas med någon form av fysisk aktivitet.

Pulshöjande fysisk aktivitet i minst 150 – 300 minuter per vecka

Vuxna bör varje vecka vara fysiskt aktiva på måttlig intensitet i minst 150–300 minuter eller minst 75–150 minuter av fysisk aktivitet på hög intensitet, eller en likvärdig kombination av måttlig och hög intensitet. Fysisk aktivitet på måttlig intensitet ger en ökad puls och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning.

Mer fysisk aktivitet

Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås med ökad mängd fysisk aktivitet. Per vecka gäller det alltså än 300 minuter på måttlig intensitet, eller mer än 150 minuter av fysisk aktivitet på hög intensitet, eller en likvärdig kombination av måttlig- och högintensiv aktivitet i veckan.

Ökad mängd fysisk aktivitet på måttlig och hög intensitet minskar även de negativa hälsoeffekterna av långvarigt stillasittande.

Muskelstärkande fysisk aktivitet minst två dagar i veckan

Vuxna bör också ägna sig åt muskelstärkande aktiviteter på måttlig eller hög intensitet under minst två dagar i veckan. Aktiviteterna bör involvera kroppens alla större muskelgrupper.

Så tänk: Vi alla måste ställa oss upp då och då, göra något som höjer pulsen varje dag och inte glömma bort att träna våra muskler”.

All rörelse räknas

Ta rörelsepauser och bryt stillasittandet

Lite är bättre än inget alls

Ha en fin vecka!

Jennie